» Maloobchodní nákup

EET - platby na tomto e-shopu probíhají převodem, což znamená, že se tyto platby nemusí evidovat.

Vrácení zboží výměna zboží do 14 dnů

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, pokud bylo zboží objednáno
prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon).

Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční, se všemi náležitostmi (vizitky, vycpávky
atd.) a zboží nebylo použito-nošeno.

Plavky i prádlo musí být zabaleno v tvrdé krabici – vhodné velikosti, nikdy ne v obálce!!!!  Kalhotky nezkoušejte na holé tělo.

V bublinkové nebo plastové obálce můžete vrátit pánské plavky, tanga, brazilky, pyžama - zde nehrozí promáčknutí košíčku.

Prodejce není povinen přijmout vrácené zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Spodní prádlo a plavky, pyžama atd. nesmí být nošeny, pokud již bylo zboží
nošeno, nemá kupující nárok na vrácení hotovosti (pokud má zboží vadu, pak je řešeno toto zboží jako reklamace). Pokud je zboží nošeno, prodávající má dle zákona možnost uplatnit odpočet do výše 100% z ceny zboží.

Zboží kupující  vrací poštou nebo přepravní společností na výše uvedenou adresu jen jako klasický balík (ne jako dobírka). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

Adresa pro vrácení zboží:
Ladislava Trčková, Trojanovice 60, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,

Mob. 603 532 682

Pro vrácení zboží prosím vyplňte tento formulář a přiložte kopii faktury.

Č.faktury: ………………………………

Datum převzetí zboží:………………….

Jméno:………………………………………………………………………

Adresa:……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Číslo bankovního účtu:……………………………………………………..

Telefon, mail: ……………………………………………………………..

Důvod vrácení:…………………………………………………………….

Výměna za jiné zboží:……………………………………………………..

Podpis: …………………………………………………………………….

Datum odeslání……………………………………………………………

 

Informace o zaslání zboží zašlete na email: obchod@plavky-trckova.cz

 

Návod k ošetřování plavek a spodního prádla:

Porušením tohoto návodu je reklamace neoprávněná.

1. před praním prostudujte ošetřovací symboly na etiketě plavek nebo prádla

2. plavky i prádlo  perte ručně na 30°C

3. perte samostatně, odděleně od jiného prádla

4. nenechávejte  dlouho svinuté  v sáčcích, hrozí působení mořské vody a chlóru k porušení vlákna Lycra a
dochází k povolení elasticity plavek

5. vždy po použití vymáchat ve sladké vodě  (agresivně působí mořská voda, ale i  chlórovaná v bazénech)

6. při praní používejte nejlépe jemný gelový prací prášek

7. nepoužívat aviváž!!!!!!

8. nepoužívat bělidlo

9. plavky nechat volně schnout rozložené ve stínu (ne na slunci),

10. neždímat, nekroutit, nežehlit

11. nepřelamujte košíčky – respektujte tvar košíčků

12. olej na opal.krémy  nebo kontakt  s drsný povrchem může poškodit látku,
jemný písek může dostat mezi jednotlivé vlákna a lemy

13. dlouhodobé působení slunce mořské i chlorované vody může způsobit odbarvení
nebo snížení pružnosti látky, gumiček atd.

14. vyvarujte se mechanickému působení – neseďte a neležte na drsném povrchu, nejezděte na  klouzačkách

Poškození v důsledku nedodržení těchto zásad k ošetření nepodléhá reklamaci.Záruční doba
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém
dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

Reklamační podmínky pro vadné zboží:

- Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené.

Pokud mu přepravce předá poškozený balík, požádá kupující o potvrzení o
poškození zásilky a prohlédne ji před doručovatelem. Pokud je zásilka poškozena, nemusí ji kupující přebrat a vrátí ji zpět dopravci. V případě, že ji přebere, zašle informaci nejpozději do 3 dnů na adresu :
obchod@plavky-trckova.cz

nebo tel. 603 532 682.

Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel.

- Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o
zjištěných závadách na emailu:obchod@plavky-trckova.cz nebo telefonicky 603 532 682.

- V písemném oznámení uvede kupující zjištěné vady, tj. o jaké vady se jedná a jak se projevují.

- K reklamaci je nutné předložit kopii faktury příp. doklad o zaplacení a dodání zboží, nebo kopii
prodejního dokladu (účtenky), jehož vady jsou reklamovány.
- Reklamované zboží kupující zašle v tvrdé krabici (nikdy ne v obálce, aby nedošlo k poškození výplní) na adresu:

Ladislava Trčková, Trojanovice 60, 744 01  Frenštát p.R.

- Kupující zašle reklamované zboží na své náklady na výše uvedenou adresu, pokud bude reklamace uznána jako oprávněná, výše poštovného (nejlevnější) se vrací spolu se zbožím na uvedené číslo účtu.

Pokud nebude reklamace uznána jako oprávněná, nemá kupující nárok na vrácení poštovného. Reklamované zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

- Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat návody k ošetření, které jsou přiloženy.

V případě užívání výrobku v rozporu s návodem k ošetření nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Použitou věc nelze reklamovat proto, že je opotřebovaná.

- Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou , které jsou v rozporu s návodem k ošetření. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka,
poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, písku atd.) .
U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


Vyřízení reklamace

- Pokud zásilka obsahuje všechny náležitosti – kopii prodejního dokladu, list k vrácení , všechno příslušenství k reklamovanému zboží , průvodní dopis k reklamaci a označení všech vad, které se na zboží nachází a
dostatečné kontaktní údaje kupujícího (email, adresa, telefon, aby ho mohl prodejce zaslat info k reklamovanému zboží) informujeme kupujícího o doručení jeho zásilky-reklamovaného zboží. .

- Reklamované zboží musí být zabaleno v tvrdé krabici - obálka nebude prodávajícím převzata.
- V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu,
pokud nebude dohodnuto jinak.

- Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této
lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

1. uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo

2. odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo

3. reklamované zboží přijme k odbornému posouzení , na základě jehož výsledků bude reklamace buďto
uznána za oprávněnou a řádně vyřízena (oprava, výměna, vrácení hotovosti), nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu. Pokud se jedná o opravitelnou vadu, prodávající ji opraví a zašle zpět nejpozději do 30 dnů od data převzetí zboží.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání,
případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.
O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Na vyměněné zboží dle nového zákona nenabíhá nová záruky, ale trvá původní záruka k dodanému zboží.

Zpracovávání osobních údajů

Se souhlasem s našimi dodacími a reklamačními podmínkami, souhlasíte i se zpracováním osobních údajů určené firmě Ladislava Trčková.

Tyto údaje (adresa, telefon) předáváme přepravní společnostem (PPL, Česká pošta atd.). Reklamní nabídky budou zasílány jen v případě, že označíte křížkem „Souhlasím se zasíláním emailových nabídek“. Souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv písemně odvolat na adrese firmy.

 

NjY1N2U3OD